گریه نوزاد چه دلایلی دارد و چطور او را ساکت کنیم؟

احتمالا شما هم شنیدید که به گریه های نوزادت بی اهمیت باش تا لوسش نکنید! این توصیه ی خیلی از افراد به مادرانی که به تازگی زایمان کرده اند می باشد اما این توصیه تا چه صحیح است؟

ادامه خواندن “گریه نوزاد چه دلایلی دارد و چطور او را ساکت کنیم؟”