رابطه ی جنسی چه تاثیری برا سلامت روح و جسمتان دارد؟

رابطه ی جنسی یک رابطه ی ذاتی و نهادینه در وجود انسان هاست که با عشق آمیخته شده و پاسخگوی نیاز جنسی و میل به زاد آوری است، اما تنها مزایای یک رابطه جنسی به این جا ختم نمی شود. رابطه ی جنسی ارتباط مستقیمی با سلامت روح و روان و جسم شما دارد. میخواهیم در این مقاله به تاثیر رابطه ی جنسی بر سلامت روان و جسمتان بپردازیم.

ادامه خواندن “رابطه ی جنسی چه تاثیری برا سلامت روح و جسمتان دارد؟”