تاثیر بارداری بر بیماری ام اس را بدانید و خطر بیماری را کم کنید

شاید تیتر این مقاله برای شما هم مثل من جالب باشد، ام اس بیماری که در زنان رایج تر از مردان است و در آن با حمله های به دستگاه عصبی شاهد مشکلات زیادی در بیمار خواهیم بود.

ادامه خواندن “تاثیر بارداری بر بیماری ام اس را بدانید و خطر بیماری را کم کنید”