چگونه اضافه وزن بارداری را کنترل کنیم؟

اضافه وزن بارداری در خانم ها یکی از دغدغه های پیش از بارداری است. خانم ها اکثراً علاقه بسیاری به اندام متناسب خود دارند و از دست دادن آن به قیمت بارداری  برایشان کمی ترسناک است. در این مقاله قصد داریم چگونگی اضافه وزن بارداری را کنترل کنیم؟ ارایه اطلاعات مطلوب کنترل وزن و توضیح اضافه وزن مطلوب و طبیعی دوران بارداری موجب افزایش آگاهی مادران باردار و کاهش نگرانی های پیش از بارداری آنان می شود.

ادامه خواندن “چگونه اضافه وزن بارداری را کنترل کنیم؟”